BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “The Great Chinese New Year 2019”

12Apr19 16.41

ผู้โชคดี ต้องติดต่อกลับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) เพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่คุณศิริธร ศักดิ์ทวีวงษ์(นี๊ด) โทร.0 2667 5555 ต่อ 4280 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00น. และ 14.00-17.00น. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 17.00 น.เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ์ / โปรดติดต่อชำระค่าภาษีของรางวัล(รับชำระด้วยเงินสด) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยติดต่อคุณนุชราภรณ์ ศิริ (อ๋อย) โทร.0 2640 7000 ต่อ 1612 แผนกการเงิน ชั้น 8 สำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ (ตรงข้ามศูนย์การเรียนรู้ TK Park) ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 10 พ.ค. 62 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ติดต่อกลับมายืนยันการรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นทุกกรณี / สงวนสิทธิ์รับรางวัลสำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น / ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ / ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว / กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด / ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย รางวัลมูลค่า 1,000 – 100,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,001 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย / เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ / คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPN Call Center 0 2021 9999 เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ และจุดแลกของสมนาคุณทุกสาขา หรือ www.CentralWorld.coth / www.CentralPlaza.coth / www.CentralFestival.co.th / www.CentralPhuket.com

• ผู้โชคดี รางวัลชุดเครื่องเพชรจักรพรรดินี จาก Jubilee ชำระค่าภาษีของรางวัล จำนวน 112,149.53 บาท
• ผู้โชคดี รางวัล ตั๋วเครื่องบินไปเสริมดวง แก้ชงกับแอร์เอเชียที่ประเทศจีน (กรุงเทพ-ฮ่องกง,
กรุงเทพ-มาเก๊า, กรุงเทพ-ซัวเถา) ชำระค่าภาษีของรางวัล จำนวน 2,500 บาท
• ผู้โชคดี เช็คดวงชะตาเสริมดวงกับซินแสเป็นหนึ่งและรับป้ายอักษร “รวย” มงคล ชำระค่าภาษีของรางวัล จำนวน 750 บาท
• ผู้โชคดี รางวัลนาฬิกา G-Shock Casio ชำระค่าภาษีของรางวัล จำนวน 220 บาท
• ผู้โชคดี รางวัลชุดกำไลข้อมือมงคล จาก Pandora ชำระค่าภาษีของรางวัล จำนวน 310 บาท

• เงื่อนไขชุดเครื่องเพชรจักรพรรดินี จาก Jubilee: จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1 ล้านบาท / 1 รางวัลประกอบไปด้วย สร้อยคอ 1 เส้น, แหวน 1 วง, สร้อยข้อมือ 1 เส้น, ต่างหู 1 คู่ / ได้เฉพาะสีและแบบที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น / ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้
• เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินไปเสริมดวง แก้ชงกับแอร์เอเชียที่ประเทศจีน: จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 50,000.- รวม 1,000,000.- ประกอบไปด้วย ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 7 รางวัล, ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเก๊า 7 รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-ซัวเถา 6 รางวัล / เฉพาะการสำรองที่นั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ http://compvoucher.airasia.com เท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางจะต้องทำการสมัครสมาชิกแอร์เอเชียก่อนการรับสิทธิ์ / กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากทำการสำรองที่นั่งหลังจากนี้ระบบจะไม่สามารถสำรองที่นั่งให้ได้ / บัตรโดยสารสำหรับการสำรองที่นั่งและเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2562 / บัตรโดยสารสามารถใช้สิทธิ์ได้หากมีที่นั่งว่างในไฟลท์นั้นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันศุกร์และวันเสาร์) วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) / บัตรโดยสามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินที่ระบุไว้เท่านั้น / ค่าธรรมเนียม Tax, Fee, Fuel Surcharge และ Vat 7% จะถูกคิดตามเส้นทางบินนั้นๆ / ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อยเมื่อทำการสำรองที่นั่ง เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอื่น ค่าบัตรโดยสารสกุลเงินต่างประเทศเป็นไปตามอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน / เมื่อการชำระเงินเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ / บัตรโดยสารไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
• เงื่อนไขเช็คดวงชะตาเสริมดวงกับซินแสเป็นหนึ่งและรับป้ายอักษร “รวย” มงคล: จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 15,000.- รวมมูลค่า 120,000.- / 1 รางวัลประกอบไปด้วยการดูดวง 20-30 นาที พร้อมรับป้าย “อักษรรวยมงคล” จากซินแสเป็นหนึ่ง จำนวน 1 ชิ้น / ลูกค้าจะต้องเดินทางมาดูดวงที่สาขา CentralwOrld ภายในวันและสาขาที่กำหนดเท่านั้น
• เงื่อนไขนาฬิกา G-Shock Casio: จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 4,400.- รวมมูลค่า 88,000.- / จำกัดรุ่น GA-800-1 ADR จำนวน 10 รางวัล / จำกัดรุ่น GA-700-1 ADR จำนวน 10 รางวัล / ได้เฉพาะสีและแบบที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้นรางวัลละ 4,400.- รวมมูลค่า 88,000.- ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้
• เงื่อนไขชุดกำไลข้อมือมงคลจาก Pandora: จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 6,200.- รวมมูลค่า 49,600.- / 1 รางวัลประกอบไปด้วยสร้อยข้อมูล 1 เส้น และชาร์ม 1 อัน / ได้เฉพาะสีและแบบที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น / ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้

โปรดระวังการแอบอ้าง / ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้โอนเงินค่าภาษีของรางวัลผ่านบัญชีใดๆ / หากพบบุคคลต้องสงสัยหรือแอบอ้างกรุณาแจ้ง CPN Call Center 0 2021 9999 www.CentralPlaza.co.th

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close