BEAUTY & SMART | FACE SKIN

Baskin Robbins will open for take-home

26Mar20 13.09

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์จะเปิดให้บริการในรูปแบบดังนี้
- ซื้อกลับบ้าน
- บริการจัดส่งผ่าน 4 ช่องทาง Foodpanda, Grabfood, Lineman และ Get
จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ทราบค่ะ

Baskin Robbins will open for take-home customers and delivery only. From 22nd March 2020 onwards.

#เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

top
close