BEAUTY & SMART | FACE SKIN

อยากทานอะไร สั่งเต็มที่ ค่าส่งฟรี ลุงฮองจ่าย

25Mar20 17.22

อยากทานอะไร สั่งเต็มที่ ค่าส่งฟรี ลุงฮองจ่าย
เพราะเราอยากให้คุณอยู่บ้านอย่างปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยง ด้วยบริการ HonAji Delivery เพียงโทรสั่งอาหารโดยตรงจากสาขาใกล้บ้านคุณ ครบ 300 บาท เราส่งให้ฟรี ในระยะทางไม่เกิน 5 กม.

สาขาที่ให้บริการ HonAji Delivery
▪เซ็นทรัล พระราม2

02-045-8540
▪เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
02-553-6219
▪เซ็นทรัล เวสต์เกต
02-006-7455
▪เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
02-004-4194
▪เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
02-121-4626
▪โรบินสัน ลาดกระบัง
02-028-8680
▪ MRT ลาดพร้าว
064-115-9961

top
close