BEAUTY & SMART | FACE SKIN

กรุงเก่าเล่าใหม่ ตอนอโยธยา ๒๕๖๒

27Jun19 18.02 Food

พบกับเสน่ห์เมืองเก่า ในงาน “กรุงเก่าเล่าใหม่ ตอนอโยธยา ๒๕๖๒” รวบรวมอาหารคาว หวาน และข้าวของเครื่องใช้นานาชนิด
นำทัพด้วยขนมไทยโบราณหาทานยากที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทย พร้อมชิมอาหารว่างต้นตำรับ
และเพลิดเพลินไปกับสินค้าหัตถศิลป์ที่ยังคงใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมในงานนี้เท่านั้น

พบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รวม 4 สาขา

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (4 - 12 กรกฎาคม 2562)
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (16 - 29 กรกฎาคม 2562)
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (13 - 21 สิงหาคม 2562)
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง (19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562)

top
close