BEAUTY & SMART | FACE SKIN

SME Market Place : ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ

10Jun16 12.13

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย หอการค้าประจำจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญช้อป ชิม ชมงาน "ตลาดเอสเอ็มอี มาร์เกตเพลส ไทยช่วยไทย บาย ประชารัฐ"
พบกับสินค้าคุณภาพโดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย และท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อาทิ
ผู้ประกอบการอาหาร, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, หัตถกรรม และเสื้อผ้า ฯลฯ งานจัดระหว่าง 2-12 มิ.ย. และ 16-26 มิ.ย. 59 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close