BEAUTY & SMART | FACE SKIN

The Kingdom of Happiness

19Nov19 16.35

เงื่อนไขรวม
• โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
• สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee เท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
• สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น
• สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล
• สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ของรางวัล Top spenders และ/หรือ Lucky draw เป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ
• ของสมนาคุณทุกรายการมีจำนวนจำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 102,500 ชิ้นทัวประเทศ
•ของสมนาคุณทุกรายการเป็นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 32 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล วิลเลจ
• จำกัดการแลกของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/สาขา
• สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ
• ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
• พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ)
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 62-6 ม.ค.63 เท่านั้น
• สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ
• ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร(ยกเว้นร้าน Jubilee เท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า
ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
• ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 10 ท่าน รับฟรี! แหวนเพชรแท้ จาก Jubilee Diamonds มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท
• แหวนเพชรแท้ เพชรน้ำ 96 (H Color Diamonds)
• น้ำหนักเพชรรวม 1 กะรัต
• ตัวเรือนสีทอง (Gold) หรือ สีทองคำขาว (White Gold)
• ได้เฉพาะสีและแบบที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ
• จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
• เป็นของรางวัลรวมของทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 31 ม.ค. 63 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น
• กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
• ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
• ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
• ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย
• รางวัลมูลค่า 1,000 – 100,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,001 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย
• กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 3-14 ก.พ. 63 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัมเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
• รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขของสมนาคุณ (เป็นของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 32 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล วิลเลจ)
• รับสิทธิ์ช้อปครบรับฟรี ผ้าห่ม หรือ แก้วน้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/สาขา

เงื่อนไขรับผ้าห่ม
• ช้อปตามกำหนดครบ 9,000 บาท ขึ้นไป รับฟรีผ้าห่ม 1 ผืน
• พิเศษ! ช้อปเพียง 8,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรมาสเตอร์การ์ด
• โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• สงวนสิทธ์ในการรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉพาะบัตรฯใดบัตรฯหนึ่งเท่านั้น
• สินค้ามีจำนวนจำกัดรวม 53,000 ผืนทั่วประเทศ
• รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 พ.ย 62 – 6 ม.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้
• สงวนสิทธิ์ในการแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ

เงื่อนไขรับแก้วน้ำ
• ช้อปตามกำหนดครบ 4,500 บาท ขึ้นไป รับฟรีแก้วน้ำ 1 ใบ
• พิเศษ! ช้อปเพียง 4,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรมาสเตอร์การ์ด
• โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• สงวนสิทธ์ในการรวมใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉพาะบัตรฯใดบัตรฯหนึ่งเท่านั้น
• สินค้ามีจำนวนจำกัดรวม 49,500 ใบทั่วประเทศ
• รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 พ.ย 62 – 6 ม.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้
• สงวนสิทธิ์ในการแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ

เงื่อนไข AR เกมสะสมดวงดาวแห่งความสุข (Online activity)
เพื่อลุ้นสิทธิ์ชิงรางวัล Scomadi พรีเมียมสกู๊ตเตอร์สัญชาติอังกฤษ และรับฟรี 1 สิทธิ์ เลือกรับ Voucher
• โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
• สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น
• ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร(ยกเว้นร้าน Jubilee เท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
• สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้า รับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น
• รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 พ.ย 62 – 6 ม.ค. 63 เท่านั้น
• สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ของรางวัล Lucky draw (ลุ้นรับ Scomadi) เป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ ทุกสาขารวม 33 สาขาทั่วประเทศ
• สงวนสิทธิการแลกของสมนาคุณและ/หรือสิทธิพิเศษโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชน และบัตรเครดิต/เดบิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
• พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขลุ้นรางวัล Scomadi TT125i
• ปฎิบัติตามขั้นตอน/เงื่อนไขที่กำหนด และช้อปครบ 1,000.- รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
ชิงรางวัล Scomadi พรีเมี่ยมสกูตเตอร์สัญชาติอังกฤษรุ่น TT125i
• จำนวน 1 คัน มูลค่ารางวัลละ 109,000.-
• จำนวนรวม 4 รางวัล รวมมูลค่า 436,000.-
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสี และรุ่นที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้
• ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีสกูตเตอร์ ภาษีป้าย และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์รับสกูตเตอร์ดังกล่าว
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• รับสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลระหว่างวันที่ 22 พ.ย 62 – 6 ม.ค 63
• หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 6 ม.ค. 63
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
• จับรางวัล 28 ม.ค.63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 31 ม.ค. 63 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
• เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด
• กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
• ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
• ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
• ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย
• รางวัลมูลค่า 1,000 – 100,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,001 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย
• กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 3-14 ก.พ. 63 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัมเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
• รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขรับ Voucher หรือสิทธิพิเศษต่างๆ
• ปฎิบัติตามขั้นตอน/เงื่อนไขที่กำหนด และช้อปครบ 1,000.- รับฟรี 1 สิทธิ์ เลือกรับ Voucher หรือ สิทธิพิเศษต่างๆได้ 1 ครั้ง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ/ บริษัทฯเจ้าของบัตรกำนัล และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด
• โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของแต่ละบริษัท หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
• Voucher หรือสิทธิพิเศษต่างๆ มีจำนวนจำกัด 121,750 ชิ้น ทั่วประเทศตลอดแคมเปญ
• รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 พ.ย 62 – 6 ม.ค 63 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
• สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้
• สงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
• สำหรับลูกค้า ต่างชาติ สงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลเท่านั้น
• จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดแคมเปญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รายละเอียด Voucher และสิทธิพิเศษที่ลูกค้าสามารถเลือกรับฟรี บนไลน์ Central Life
No. Brand จำนวน รายละเอียดของรางวัล
1 Sephora 5,000 ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
2 Sukishi 100 ฟรีบัตรสมาชิก Sukishi มูลค่า 239 บาท
3 Sizzler 2,000 ส่วนลด 50 บาท เพื่อรับประทานอาหารในร้าน
4 Major 20,000 ส่วนลด 50 บาท เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์
5 SF 8,500 ส่วนลด 50 บาท เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์
6 Dairy Queen 5,000 ซื้อ 1 แถม 1 Blizzard size M รสชาติใดก็ได้ (มูลค่า 50 บาท)
7 Food CPN 3400 ซื้อเครื่องดื่ม 1 แถม 1 (มูลค่า 30 บาท)
8 The 1 400 คะแนน 6,000 ฟรี คะแนน The 1 400 คะแนน (มูลค่า 50 บาท)
9 The 1 200 คะแนน 10,000 ฟรี คะแนน The 1 200 คะแนน (มูลค่า 25 บาท)
10 The 1 100 คะแนน 60,000 ฟรี คะแนน The 1 100 คะแนน (มูลค่า 13 บาท)
11 Baskin Robbins 750 ฟรี ไอศกรีม Fun Scoop 1 ลูก (มูลค่า 89 บาท)
12 Tops 1,000 ส่วนลด 40 บาท เมื่อช็อป 600 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ


วิธีการร่วมกิจกรรม
• ลูกค้ามาร่วมตามหาดวงดาวได้ที่ศุนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ได้ดังนี้
1. สแกน QR Code ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ และถ่ายรูปกับ AR และบันทึกรูปลงในโทรศัพท์มือถือ
2. ส่งรูปร่วมกิจกรรม โดยเป็นเพื่อนกับไลน์ central Life พิมพ์ @centrallife ในช่องเพิ่มเพื่อน หากเป็นเพื่อนอยู่แล้วสามารถพิมพ์ centrallife ในช่องค้นหา
3. กดเมนู แชร์รูปถ่าย ในไลน์ central Life ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. หากรูปถ่ายถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าลงทะเบียนโดยกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับการสมัครสมาชิก The 1 (หรือหมายเลสมาชิก The 1)
5. เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบัตรสะสมดวงดาว พร้อมรับดวงดาว 1 ดวง
6. ตามหา QR Code ที่ไม่ซ้ำกับรูปแรก เพื่อถ่ายรูปกับ AR ที่ 2 แล้วส่งรูปใหม่ผ่านไลน์ central Life เพื่อสะสมดาวดวงที่ 2
7. แสดงใบเสร็จการซื้อสินค้าจากร้านค้าใดก็ได้ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ มูลค่า 1,000 บาท ที่จุดรับของสมมนาคุณ เพื่อสแกน QR Code และรับดวงดาวดวงที่ 3 ซึ่งเป็นดวงสุดท้าย
8. สะสมดวงดาวครบ 3 ดวง รับ 1 สิทธิ์ลุ้นชิงโชค Scomadi TT125i สกูตเตอร์สัญชาติอังกฤษ จำนวน 1 คัน มูลค่ารางวัลละ 109,000 บาท จำนวนรวม 4 รางวัล รวมมูลค่า 436,000 บาท และ รับ 1 สิทธิ์ เลือกรับ Voucher ฟรี (1สิทธิ์/ท่าน/ตลอดแคมเปญ)
9. ร่วมกิจกรรมและส่งรูปได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2562 – 6 ม.ค.2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลภูเก็ต, เซ็นทรัลวิลเลจ, เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัลทุกสาขา

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close