BEAUTY & SMART | FACE SKIN

YOUNG FARMER MARKET 2 @ CENTRALPLAZA RAMINDRA

31Aug17 23.10 Food

YOUNG FARMER MARKET #2 Real Farmer Real organic ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
กลับมาอีกครั้งกับการรวมตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะมาบอกเล่าวิถีชีวิต slow life พร้อมส่งต่อผลผลิตทางการเกษตรส่งตรงจากไร่ และต่อยอดความรู้อย่างสนุกสนาน กับ workshop และการปลูกผัก Organic

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
  • The Great Chinese New Year 2019

    ตอกย้ำแลนด์มาร์คฉลองตรุษจีนปีหมูทองแห่งความมั่งคั่ง ชวน จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ที่เดียว ที่ศูนย์กา

    bookmark
top
close