แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
1. นาย พงศ์พล พลเยี่ยม
2. นาง ดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล
3. นางสาว ปุณยนุช ใจคำวัง

สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ที่เซ็นทรัลพลาซา สาขาเชียงราย แผนกโปรโมชั่น ชั้น 5 ติดต่อคุณศุภกาญจน์
โทร. 052 - 020 999 ต่อ 1301
+ เป็นภาพถ่ายจากมุมต่างๆ ของเซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย เท่านั้น
+ ภาพถ่ายที่มีความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ
ที่น่าสนใจ
+ คำบรรยายของภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับภาพ
+ ภาพถ่ายที่มีผู้กด like (นำคะแนนมารวมกับคะแนน
จากทางคณะกรรมการ)