THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2020เงื่อนไขรวม


 • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • งวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th
 • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Prima เท่านั้น ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้, ร้าน Prima ในโซนพลาซา ได้แก่ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งเฟสติวัล) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไท
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล
 • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • ของรางวัล Lucky Draw, Top Spenders, และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ของรางวัล Top spenders เป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ
 • ของรางวัล Lucky draw เป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ รวม 32 สาขาทั่วประเทศ (ไม่รวมเซ็นทรัล วิลเลจ)
 • ของสมนาคุณทุกรายการเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ และมีจำนวนจำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ชิ้นทั่วประเทศ ตลอดรายการ
 • จำกัดการแลกของสมนาคุณและ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
 • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ
 • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2563 - 9 ก.พ. 2563 เท่านั้น
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Prima เท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้, ร้าน Prima ในโซนพลาซา ได้แก่ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งเฟสติวัล) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด ลำดับที่ 1-3 และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาท ขึ้นไป ตลอดรายการ รับฟรี! แพ็คเกจเรือสำราญ Celebrity APEX เส้นทาง สเปน-ฝรั่งเศส-อิตาลี รางวัลละ 2 ที่นั่ง พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-บาเซโลน่า และ โรม-กรุงเทพฯ) มูลค่ารางวัลละ 560,000 บาท
 • จำนวนรวม 3 รางวัล รวมมูลค่า 1,680,000 บาท
 • เดินทางวันที่ 19 – 28 มิ.ย. 2563 ลงเรือระหว่างวันที่ 20 – 27 มิ.ย. 2563 หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • เส้นทาง สเปน-ฝรั่งเศส-อิตาลี หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • แพ็คเกจรวมตั๋วเรือ พร้อมห้องพักบนเรือ (1 ห้อง/1 รางวัล) อาหาร และกิจกรรมบนเรือตลอดการเดินทาง เป็นระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของ ภาษีท่าเรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทิปพนักงานบนเรือ ภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่ง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้แล้วเสร็จและยืนยันการเดินทางภายในวันที่ 31 มี.ค. 63
 • หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่อาจชดเชยเป็นมูลค่าเงินหรือรางวัลอื่นๆ ได
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆ
 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด ลำดับที่ 4 – 13 และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาท ขึ้นไป ตลอดรายการ รับฟรี! เครื่องประดับทองคำ 99.9 % จาก PRIMA มูลค่ารางวัลละ 200,000.-
 • จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000.-
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได
 • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 25 ก.พ. 2563 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th, www.Centralvillagebangkok.com
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย
 • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้ว
 • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิท
 • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขลุ้นรางวัล LUCKY DRAW

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2563 - 9 ก.พ. 2563 เท่านั้น
 • ช้อปตามกำหนดครบทุกๆ 1,020.- รับ 1 สิทธิ์ ชิงโชค
 • รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้ารถยนต์ Volvo ที่แสดงกุญแจรถที่มีสัญลักษณ์ Volvo, ลูกค้าที่ใช้จ่ายจากร้าน Prima ในโซนพลาซาที่นำใบเสร็จมาแสดง, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ณ ร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้า
 • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 9 ก.พ. 2563
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัลเวิลด์ รวม 32 สาขาทั่วประเทศ (ไม่รวมเซ็นทรัล วิลเลจ)
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Prima เท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้, ร้าน Prima ในโซนพลาซา ได้แก่ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งเฟสติวัล) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด
 • จับรางวัล 9 มี.ค. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี 20 มี.ค. 2563 ณ.เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและที่ www.CentralWorld.co.th,www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่า
 • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 23 - 27 มี.ค. 2563 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ
 • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การ รับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 • รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รางวัลที่ 1 - รถยนต์ Volvo รุ่น XC40 มูลค่ารางวัลละ 2,090,000 บาท
 • จำนวนรวม 2 รางวัล รวมมูลค่า 4,180,000 บาท
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี รุ่น และตัวถัง ที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีรถยนต์ ภาษีป้าย และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์รับรถยนต์ดังกล่าว
 • รางวัลที่ 2 - ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า จาก AirAsia รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท
 • จำนวนรวม 7 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
 • เฉพาะการสำรองที่นั่งผ่านอีเมล์ taa_vouchers@airasia.com เท่านั้น
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ หากทำการสำองที่นั่งหลังจากนี้ระบบจะไม่สามารถสำรองที่นั่งให้ได้
 • บัตรโดยสารสำหรับการสำรองที่นั่งและเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย – 30 ก.ย. 2563
 • บัตรโดยสารสามารถใช้สิทธิ์ได้หากมีที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนช่วงวันหยุดที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) รายละเอียดตามตารางด้านล่า
 • บัตรโดยสามารถใช้ได้เฉพาะเส้นทางที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียม Tax, Fee, Fuel Surcharge และ Vat 7% จะถูกคิดตามเส้นทางบินนั้นๆ
 • ผู้ได้รับรางวัล (ผู้โดยสาร) ต้องชำระค่าธรรมเนียมสนามบิน (Airport Fees) ค่าภาษีสนามบิน (Airport Taxes) และค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่ง (Service Fees) เมื่อทำการสำรองที่นั่ง เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอื่น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมสนามบินสกุลเงินต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

 • a. ค่าธรรมเนียมสนามบิน (Airport Fees) และค่าภาษีสนามบิน (Airport Taxes)
  i. กรุงเทพ(ดอนเมือง)-มาเก๊า 750 บาท
  ii. มาเก๊า-กรุงเทพ(ดอนเมือง) 720 บาท
  i. กรุงเทพ(ดอนเมือง)-มาเก๊า 750 บาท
  b. ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่ง (Service Fees) 250 บาท
  รวม 1,720 บาท ถ้วน


 • ในกรณีที่ผู้โดยสารชำระเงินเองผ่านระบบออนไลน์ (Manage Booking) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Processing fee เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือชาร์จการ์ด ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่ใช้ เมื่อชำระเสร็จสิ้นจะไม่สามารถขอคืนเงินได
 • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการเสริม (Add-on service)
 • https://www.airasia.com/th/th/our-fares/fees-and-charges.page
 • เมื่อการชำระเงินเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได
 • บัตรโดยสารสำหรับการสำรองที่นั่งใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้)
 • บัตรโดยสารไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได
 • ในกรณีที่ทำการสำรองที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบินหรือเที่ยวบินได
 • ห้ามมิให้โอนสิทธิ์การสนับสนุนให้แก่ผู้อื่น รวมถึงมิให้นำสิทธิ์การสนับสนุนหรือบัตรโดยสารที่ได้ออกจำหน่ายจ่ายแจกต่อให้กับบุคคลใดๆ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหากำไรเพิ่มเติมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเดินทาง ตลอดจนเรียกค่าเสียหายหากพบการกระทำดังกล่าว
 • แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง


ตาราง Embargo Period 2563
4 – 6 เม.ย. วันจักรี (Long Weekend)
10 - 16 เม.ย. วันสงกรานต์ (Long Weekend)
1 – 3 พ.ค. วันแรงงาน (Long Weekend)
6 พ.ค. วันวิสาขบูชา
3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
4 – 6 ก.ค. อาสาฬหบูชา (Long Weekend)
25 – 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(Long Weekend)
12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
เงื่อนไขกิจกรรมสาขา


กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบวันและเวลากิจกรรมของสาขาที่ร่วมรายการ ณ จุดแลกของสมนาคุณ หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้านั้นๆ

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ

 • เงื่อนไขการแจกของสมนาคุณน้ำเต้าทองเรียกทรัพย์ : เป็นของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขา
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ณ ร้านค้าในโซนพลาซา ภายศูนย์การค้าฯ, และลูกค้ารถยนต์ Volvo ที่แสดงกุญแจรถที่มีสัญลักษณ์ Volvo
 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • ช้อปตามกำหนดครบ 2,020 บาทขึ้นไป รับฟรี น้ำเต้าทองเรียกทรัพย์ 1 ชิ้น มูลค่า 420 บาท
 • จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน
 • เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารหรือบริษัทฯ ผู้ออกบัตร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด
 • นำใบเสร็จไปรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า
 • สินค้ามีจำนวนจำกัดรวม 2,000 ชิ้น ทั่วประเทศตลอดรายการ
 • รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 63 - 9 ก.พ.63 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ
 • เงื่อนไขเครดิตเงินคืน : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมในสื่ออื่นๆ และที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน
เงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCPN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่หมายเลข 4221555 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • การให้เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและการได้รับ SMS ตอบกลับ การลงทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซ่า เซ็นทรัล เฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ เมื่อช้อปครบทุก 3,000บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท และคะแนนสะสมพิเศษ 100 คะแนน
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัตร/ตลอดรายการ และคะแนนสะสมพิเศษ 500 คะแนน/บัตร/ตลอด รายการ
 • จำกัดสิทธิ์เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษจำนวน 1,000 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ = เครดิตเงินคืน 100 บาท และคะแนนสะสมพิเศษ 100 คะแนน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซน ,ท็อปมาร์เก็ต , ท็อป ซูปเปอร์สโตร์ , เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ , พาวเวอร์บาย , ซูปเปอร์สปอร์ต, โรงแรมในเครือเซ็นทารา , บีทูเอส , โฮมเวิร์ค, ออฟฟิสเมท, www.central.co.th , มาร์คแอนด์สแปนเซอร์ , การซื้อเพื่อการลงทุน , การค้า , ขายส่ง , การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า , ใบมัดจำค่าสินค้า , การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
 • เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด สิ่งอื่นได้ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่ จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

บัตรเครดิตKTC
เงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า Central Phuket, Central Plaza, Central Festival, Central World และ Central Village ในช่วงระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 63 – 9 ก.พ. 63 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE,KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เซ็นทรัล วิลเลจ ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 63- 9 ก.พ. 63
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ คือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องประดับ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องหอม สถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนพิเศษ เท่านั้น 3. ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ Central/ Central Food Hall/ ZEN/ RBS/ Supersports/ Power Buy/ Homeworks/ TOPS market/ TOPS Super/Officemate/มาร์คแอนด์สแปนเซอร์/ Food Court/ Take Home/ Entertainment Zone / ร้านหนังสือ เช่น B2S/ ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงาม/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ สินค้าผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง ร้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, iStudio, .LIFT, Samsung บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เครื่องยนต์และรถยนต์
 3. ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณที่ธนาคารฯกำหนด ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 4. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน /ท่าน รวมทุกศูนย์ฯ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 6. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 8. เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ
 9. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

เงื่อนไข TOURIST PROMOTION

 • เงื่อนไขสิทธิพิเศษ Instant win: เป็นรายการส่งเสริมการขาย ณ เซ็นทรัล 12 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ / เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม 9 / เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต / เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ / เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย / เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี / เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช / เซ็นทรัลมาริน่า / เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย / เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ / เซ็นทรัลภูเก็ต / เซ็นทรัล วิลเลจ ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 2563 – 9 ก.พ. 2563 หรือจนกว่าของจะหมด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจุดแลกของสมนาคุณภาย• สินค้ามีจำนวนจำกัด กระเป๋า Shopping bag 1,200 ใบ ตลอดแคมเปญ และรวมทุกสาขา
 • สามารถรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 5 ใบ ภายในวันเดียวกัน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบที่ถูกต้อง มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าและมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซน, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, พาวเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค และออฟฟิศเมท Food Village, Kerry, ไปรษณีย์ไทย การซื้อเพื่อการค้า ขายส่ง การชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ ค่าบัตรเครดิต การซื้อบัตรเติมเงินและการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด การซื้อคูปองแทนเงินสด การซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน หรือซื้อเพื่อลงทุน เช่น การซื้อหุ้นหรือกองทุน และการซื้อทองหรือเพชร เป็นต้น/ ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า ใบสมัครใช้บริการต่างๆ การแลกเปลี่ยนเงิน การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท
 • รับสิทธิ์ในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับ Passport ที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันกับบัตรเครดิตเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าต่างชาติที่ถือ Passport ต่างประเทศเท่านั้น
 • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณ เพื่อรับสิทธิ์
 • จำกัดการแลกสิทธิพิเศษและ/หรือของสมนาคุณในแต่ละรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน สิทธ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ลูกค้าควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณ
 • สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • สำหรับลูกค้าพาร์ทเนอร์ต้องใช้จ่ายผ่าน Alipay หรือ Unionpay เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว โดยเลือกได้เพียง 1 พาร์ทเนอร์ในการเข้าร่วมเท่านั้น ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างพาร์ทเนอร์ได้

 • เงื่อนไขสิทธิพิเศษ Unionpay campaign: สำหรับลูกค้าพาร์ทเนอร์ต้องใช้จ่ายผ่านบัตร Unionpay เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว
 • เป็นรายการส่งเสริมการขาย ณ เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น
 • ระหว่างวันที่ 20 มค 2563 –29 กพ 2563 หรือจนกว่าของจะหมด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบที่ถูกต้อง มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าและมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, พาวเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค และออฟฟิศเมท ,Kerry, ไปรษณีย์ไทย การซื้อเพื่อการค้า ขายส่ง การชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ ค่าบัตรเครดิต การซื้อบัตรเติมเงินและการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด การซื้อคูปองแทนเงินสด การซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน หรือซื้อเพื่อลงทุน เช่น การซื้อหุ้นหรือกองทุน และการซื้อทองหรือเพชร เป็นต้น/ ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า ใบสมัครใช้บริการต่างๆ การแลกเปลี่ยนเงิน การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว
 • รับสิทธิ์ในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับ Passport ที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันกับบัตรเครดิตเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าต่างชาติที่ถือ Passport ต่างประเทศเท่านั้น
 • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณ เพื่อรับสิทธ
 • จำกัดการแลกสิทธิพิเศษและ/หรือของสมนาคุณในแต่ละรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน สิทธ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ลูกค้าควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณ
 • สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ Partner กำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษของร้านค้า

 • เป็นรายการส่งเสริมการขายของร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหน
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือร้านค้าภายในศูนย์ฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขอั่งเปามั่งมี

 • ขอสงวนการให้สิทธิ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 และลงทะเบียนโดยกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับการสมัครสมาชิก The 1 (หรือหมายเลขสมาชิก The 1) กับไลน์ central Life เท่านั้น และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สแกน QR Code ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 23 -25 ม.ค 63 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขสมาชิก/ตลอดแคมเปญ
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขการรับของรางวัลเป็นไปตามที่กำหนด
 • กรุณาแสดงรหัสและกดใช้คูปองต่อหน้าพนักงานร้านค้าเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ ภาพจากการถ่ายรูปหน้าจอไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • คูปอง 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • สิทธิ์และของรางวัลทั้งหมดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได
 • ของรางวัลทั้งหมดเป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ ทุกสาขา รวม 33 สาขา
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่า
 • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีลูกค้าได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า จาก AirAsia รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท
 • จำนวนรวม 3 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท
 • ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง ไลน์ central Life โดยพิมพ์ #AirAsia แล้วตามด้วย ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสิทธิ์เท่านั้น และบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการหลังได้รับข้อความ
 • หลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ แล้ว ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องมาติดต่อจ่ายค่าภาษีของรางวัลและรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ที่ สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.พ. 2563 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การ รับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ของรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่า
 • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เฉพาะการสำรองที่นั่งผ่านอีเมล์ taa_vouchers@airasia.com เท่านั้น
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ หากทำการสำองที่นั่งหลังจากนี้ระบบจะไม่สามารถสำรองที่นั่งให้ได
 • บัตรโดยสารสำหรับการสำรองที่นั่งและเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย – 30 ก.ย. 2563
 • บัตรโดยสารสามารถใช้สิทธิ์ได้หากมีที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนช่วงวันหยุดที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
 • บัตรโดยสามารถใช้ได้เฉพาะเส้นทางที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียม Tax, Fee, Fuel Surcharge และ Vat 7% จะถูกคิดตามเส้นทางบินนั้นๆ
 • ผู้ได้รับรางวัล (ผู้โดยสาร) ต้องชำระค่าธรรมเนียมสนามบิน (Airport Fees) ค่าภาษีสนามบิน (Airport Taxes) และค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่ง (Service Fees) เมื่อทำการสำรองที่นั่ง เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอื่น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมสนามบินสกุลเงินต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

 • a. ค่าธรรมเนียมสนามบิน (Airport Fees) และค่าภาษีสนามบิน (Airport Taxes)
  i. กรุงเทพ(ดอนเมือง)-มาเก๊า 750 บาท
  ii. มาเก๊า-กรุงเทพ(ดอนเมือง) 720 บาท
  b. ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่ง (Service Fees) 250 บาท รวม 1,720 บาท ถ้วน
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารชำระเงินเองผ่านระบบออนไลน์ (Manage Booking) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Processing fee เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือชาร์จการ์ด ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่ใช้ เมื่อชำระเสร็จสิ้นจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการเสริม (Add-on service) https://www.airasia.com/th/th/our-fares/fees-and-charges.page
 • เมื่อการชำระเงินเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บัตรโดยสารสำหรับการสำรองที่นั่งใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้)
 • บัตรโดยสารไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นไ
 • ในกรณีที่ทำการสำรองที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบินหรือเที่ยวบินได
 • ห้ามมิให้โอนสิทธิ์การสนับสนุนให้แก่ผู้อื่น รวมถึงมิให้นำสิทธิ์การสนับสนุนหรือบัตรโดยสารที่ได้ออกจำหน่ายจ่ายแจกต่อให้กับบุคคลใดๆ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหากำไรเพิ่มเติมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเดินทาง ตลอดจนเรียกค่าเสียหายหากพบการกระทำดังกล่าว
 • แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง

ตาราง Embargo Period 2563
4 – 6 เม.ย. วันจักรี (Long Weekend)
10 - 16 เม.ย. วันสงกรานต์ (Long Weekend)
1 – 3 พ.ค. วันแรงงาน (Long Weekend)
6 พ.ค. วันวิสาขบูชา
3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
4 – 6 ก.ค. อาสาฬหบูชา (Long Weekend)
25 – 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(Long Weekend)
12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


 • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 • รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า