ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
การที่โครงการตั้งอยู่ในเขตธุรกิจและบันเทิงที่มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อม โยงการเดินทางที่มีความสะดวกจากหลากหลายเส้นทาง ทั้งจากรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (โดยเป็นโครงการศูนย์การค้าของบริษัทเอกชนรายแรกที่ได้รับการอนุญาตให้ เชื่อมอุโมงค์ใต้ดินเข้ากับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9) และใกล้กับสถานี แอร์พอร์ตลิงค์และทางด่วนขั้นที่ 2 นอกจากนี้โครงการยังแวดล้อมด้วยที่พักอาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน สถานทูต ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาทำให้โครงการเป็นจุดนัดพบใหม่ของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง

ที่ตั้ง :
บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 และอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. : 02 103 5999
แฟกซ์ : 02 103 5990