ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าครบวงจรทางตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในทำเลที่สามารถตอบสนองความต้องการของกำลังซื้อหลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะ สม อาทิ สถาบันการศึกษาสำนักงาน และชุมชนที่พักอาศัยที่มีกำลังซื้อและมีการขยายตัวสูง โครงการประกอบด้วยร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านค้าปลีก อาคารสำนักงาน 2 อาคาร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรงภาพยนตร์จำนวน 8 โรง

ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ค้าปลีกรวม: 104,500 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงานรวม: 33,760 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ: 3,700 คัน
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 7/222 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. : 02 877 5000
แฟกซ์ : 02 884 8486