BEAUTY & SMART | FACE SKIN

มหัศจรรย์ผีเสื้อ ครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

16Sep20 16.41

มหัศจรรย์ผีเสื้อ ครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัมผัสผีเสื้อ 100 สายพันธุ์ กว่า 1,000 ตัว ในสวนผีเสื้อพร้อมดอกไม้สุดตระการตา
ชมผีเสื้อใหญ่ที่สุดในโลก Atlas Moth Giant
สนุกสนานกับการถ่ายรูปคู่ผีเสื้อ 3 มิติ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อทุกวัน
ในงาน Butterfly Garden 16-21 กันยายน 2563
ณ พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

top
close