ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ "Theme Mall" จุดหมายใหม่แห่งการช้อปปิ้ง

ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดกลางใจเมืองจังหวัดระยองจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่า

"ประตูแห่งเศรษฐกิจโลก"ศูนย์กลางฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ที่สุดแห่งไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่รวมความทันสมัย

และความสะดวกครบครันไว่ในที่เดียว เหมาะสำหรับนักลงทุกทุกท่าน ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล


          ด้วยทำเลที่ตั้งอันยอดเยี่ยม พร้อมด้วยการเดินทางอันสะดวกสบายและ

เต็มอิ่มไปกับร้านค้าชั้นนำมากมาย เปิดประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิ้งอย่างครบครัน

ทั้งความสนุกสนานและความบันเทิงอันหลากหลายที่พร้อมมอบความประทับใจ

ให้กับทุกคนที่มาเยือน


*เป็นมูลค่าลงทุนรวมระหว่างบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้า